Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven initieert en stimuleert de samenwerking met en tussen 21 regiogemeenten én behartigt op provinciaal en nationaal niveau de regionale belangen. 

 

Het SRE Stimuleringsfonds is een subsidiefonds met als doel het subsidiëren van projecten die de economie in de regio versterken. Kernwoorden zijn samenwerking en vernieuwing.

Vanaf 2014 voert de Metropoolregio Eindhoven het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) uit. Het REAP maakt onderdeel uit van het Stimuleringsfonds.

 

Veel innovatieve projecten en producten in de opstart- en experimentele fase

kennen het dilemma: de kansen liggen er, de vooruitzichten zijn veelbelovend,

maar omzet en rendement om juist het initiële traject te financieren ontbreken nog. Precies die kansrijke initiatieven jaagt het Stimuleringsfonds aan.