Brainport Industries en Additive Industries samen in AddLab

21 mei 2013

CFT 2.0 Programma voor Additive Manufacturing biedt high tech toeleverketen toegang tot nieuwste technologie

Brainport Industries en Additive Industries hebben besloten om hun krachten te bundelen bij het ontwikkelen van industriële additive manufacturing toepassingen voor de high tech keten. In het AddLab programma zullen de toeleveranciers van high tech machinebouwers als ASML, FEI, Philips Healthcare, Vanderlande en Canon gezamenlijk de toepassingen onderzoeken van de laatste technologie op het gebied van 3D printen in metaal voor de high tech machinebouw. Hierbij zal speciaal aandacht worden besteed aan de vrijheden die additive manufacturing biedt in het ontwerp, toepassing van nieuwe materialen, standaardisatie van de technologie en kwalificatie van de producteigenschappen. De machines in het fysieke AddLab zullen zowel het smelten van metaalpoeder met een laser (SLM) als met een elektronen straal (EBM) mogelijk maken. Na inrichting van AddLab zal dit meteen tot de grootste open faciliteiten in Europa behoren.

AddLab ontsluit 3D printen in metaal voor de industrie
Additive manufacturing betreft het laagsgewijs opbouwen van producten in plaats van wegnemen van materiaal zoals bij draaien en frezen. Deze 3D print technologie staat op het punt van doorbreken in de industrie en wordt al breed toegepast in de fabricage van medische implantaten, zoals bijvoorbeeld voor heupen, en het maken van tandtechnische bruggen. De machines voor additive manufacturing in metaal staan nu grotendeels in laboratoria van kennis- en onderzoeksinstellingen en bij R&D afdelingen van grote bedrijven als Shell, Boeing, Airbus en BMW. Daarnaast zet een klein aantal gespecialiseerde bedrijven in het buitenland de technologie in voor het maken van producten, zij doen dit echter achter hermetisch gesloten deuren. AddLab wil door het open karakter van zowel het programma als het fysieke lab de mogelijkheden van 3D printen in metaal voor de industrie breed toegankelijk maken.

Krachtenbundeling zorgt voor lagere kosten en steilere leercurve
In overleg met de beoogde 10 tot 15 partners in AddLab zal een programma worden samengesteld voor maximale uitwisseling van kennis en delen van ervaringen bij het 3D printen van metalen machine-onderdelen in titanium, aluminium, staal en hun legeringen. Hiervoor worden materclasses georganiseerd, workshops waar ervaringen worden uitgewisseld en zal online informatie toegankelijk zijn voor de partners. De bijdrage aan het programma, dat een looptijd zal kennen van 3 jaar, zal afhankelijk zijn van het aantal partners en de uiteindelijke inrichting van het AddLab.

AddLab programma van start in oktober
AddLab is onderdeel van het technologie programma CFT 2.0 van Brainport Industries en wordt uitgevoerd door Additive Industries. Toonaangevende high tech toeleveranciers als KMWE, NTS Group, Frencken Europe en Nijdra hebben zich inmiddels verbonden aan AddLab. Brainport Industries en Additive Industries streven naar een uitbreiding van deze groep tot 10 à 15 waarna het programma in oktober van start zal gaan.

overlay